Sponsoring:

Connecting Hearts is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt kansarme kinderen en ouderen over de hele wereld, ongeacht nationaliteit, religie of afkomst, door middel van kleinschalige projecten, te voorzien in hun primaire levensbehoeften met inbegrip van onderwijs.

De stichting is in 1996 opgericht naar aanleiding van een reis door India van Elisabeth Colenbrander om te onderzoeken of ze in dit land daadwerkelijk hulp kon bieden. In de daaropvolgende jaren kwam ze tijdens haar reizen door India in contact met verschillende projecten, waarvan er op dit moment een aantal financieel worden ondersteund.


Hoofdpagina De Stichting Sponsoring Contact India Nieuws Gastenboek Folder Folder Kerkinactie Lepra Stichting NCDO Jacobushoeve Stichting H.A.N.D. Thuisfront Braem Wilde Ganzen SKKB

Tailoring School te Puttaparthi in India

Dit naaischooltje is ontstaan door contacten met de Connecting Hearts. Door middel van donaties uit Nederland is dit naaischooltje tot realisatie gekomen.

Inmiddels heeft Elisabeth door middel van deze giften overeenkomsten gesloten met Monica Muller. Monica heeft een vrouwen organisatie opgestart in Kothacheruvu in de naaste omgeving van Puttaparthi. Deze samenwerking maakt dat wij samen zorg dragen voor de gang van zaken rond deze inmiddels dubbel zo grote school.De officiële opening van het naai schooltje

Een van de gesponsorde naaimachines

CERTIFICATEN

Dit jaar hebben wij een aantal vrouwen een diploma mogen uitreiken, hierna kunnen zei zich verder ontplooien door een professionele opleidingsschool te gaan volgen, om daarna voor hun eigen inkomen te gaan werken als zij dat willen. Inmiddels zijn ook in arme kleinere dorpjes leraressen gevonden, die wij hebben voorzien van  nieuwe naaimachines, waardoor deze leraressen  hun kwaliteit en kennis vanuit hun eigen huisjes overdragen aan vrouwen uit hun omgeving. Ook zij krijgen na een jaar een diploma gesponsord door de Stichting Connecting Hearts.  Bij een volgend bezoek zal Elisabeth opnieuw deze dorpjes en vrouwen gaan bezoeken. Het is een leuk en zinvol  initiatief dat uitbreiding verdient.