Sponsoring:

Connecting Hearts is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt kansarme kinderen en ouderen over de hele wereld, ongeacht nationaliteit, religie of afkomst, door middel van kleinschalige projecten, te voorzien in hun primaire levensbehoeften met inbegrip van onderwijs.

De stichting is in 1996 opgericht naar aanleiding van een reis door India van Elisabeth Colenbrander om te onderzoeken of ze in dit land daadwerkelijk hulp kon bieden. In de daaropvolgende jaren kwam ze tijdens haar reizen door India in contact met verschillende projecten, waarvan er op dit moment een aantal financieel worden ondersteund.


Hoofdpagina De Stichting Sponsoring Contact India Nieuws Gastenboek Folder Folder Kerkinactie Lepra Stichting NCDO Jacobushoeve Stichting H.A.N.D. Thuisfront Braem Wilde Ganzen SKKB

Sponsoring

Om haar doelstelling te realiseren zet Stichting Connecting Hearts zich in om kinderen en volwassenen in Nederland en elders enthousiast te maken om hulp te geven aan kinderen en ouderen in behoeftige en moeilijke omstandigheden in alle delen van de wereld.Er worden op aanvraag video's ter beschikking gesteld over de gesponsorde projecten. Tevens worden op scholen en bij organisaties lezingen gehouden over de activiteiten van de stichting. Heeft u interesse, neem dan contact op met de coördinator van de stichting,

Mevr. Elisabeth Colenbrander.


U kunt altijd een bijdrage storten. Voor Nederland:

IBAN: NL12RABO0121146146

t.n.v.

Stichting Connecting Hearts

Geld overgemaakt vanuit het buitenland o.v.v.

IBAN: NL12RABO0121146146

BIC: RABONL2U

Om de continuïteit van de projecten op de langere termijn te waarborgen kunt u er óók voor kiezen om een maandelijkse bijdrage te storten.

Voor €30 krijgt een arm Indiaas kind een jaar lang onderwijs!

Namens de kinderen, de ouderen én de stichting Connecting Hearts danken wij u hartelijk voor uw steun.

Nieuwe ANBI voorwaarden:

Per 1 januari 2014 moeten instellingen die bij de belastingdienst geregistreerd staan als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan nieuwe wettelijke verplichtingen voldoen. De Connecting Hearts staat als ANBI instelling geregistreerd. De nieuwe verplichtingen hebben o.a. als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. E.e.a. houdt in dat er op deze website voor de ANBI een aantal gegevens openbaar gemaakt moet worden.

Dit zijn o.a.:

De naam, het RSIN of fiscaal nummer, de contactgegevens, de bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. De meeste zaken staan reeds lange tijd op de website van de Connecting Hearts. De zaken die nog ontbreken, worden hier alsnog aangegeven, te weten:

het RISN of het fiscaal nummer:    810513031

een financiële verantwoording:       klik   hier

De Stichting Connecting Hearts heeft een inschrijving in het UBO register