Sponsoring:

Connecting Hearts is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt kansarme kinderen en ouderen over de hele wereld, ongeacht nationaliteit, religie of afkomst, door middel van kleinschalige projecten, te voorzien in hun primaire levensbehoeften met inbegrip van onderwijs.

De stichting is in 1996 opgericht naar aanleiding van een reis door India van Elisabeth Colenbrander om te onderzoeken of ze in dit land daadwerkelijk hulp kon bieden. In de daaropvolgende jaren kwam ze tijdens haar reizen door India in contact met verschillende projecten, waarvan er op dit moment een aantal financieel worden ondersteund.


Hoofdpagina De Stichting Sponsoring Contact India Nieuws Gastenboek Folder Folder Kerkinactie Lepra Stichting NCDO Jacobushoeve Stichting H.A.N.D. Thuisfront Braem Wilde Ganzen SKKB

Nieuws


Voelt u zich betrokken bij onze projecten? Lees dan verder hieronder.

De mogelijkheid bestaat om samen met onze coördinator Elisabeth Colenbrander een of meerdere projecten te bezoeken en eventueel mee te werken op vrijwillige basis.

Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u contact opnemen met Elisabeth.


Connecting Hearts in Corona - Tijd

Helaas heeft onze coördinator Elisabeth Colenbrander in 2020 en 2021 geen werkbezoek aan India kunnen brengen om ter plekke te kijken wat er zoal nodig is. Wel is er bijna wekelijks online contact geweest met de projecten in India.W
Reisverslag van het bezoek aan de Lepra gemeenschap in Andhra Pradesh in India.

In december 2017-2018, heeft de coördinator samen met enkele andere belangstellenden het Lepra project bezocht,  ter plekke hebben wij een grote nieuwjaars taart aangesneden en enkele voedsel pakketten verstrekt.

Er heerste grote blijdschap dat wij deze gemeenschap dit jaar weer op kwamen zoeken.

Onze conclusie is dat er nog maar enkele oudere leprozen besmet zijn. De jongeren die nu nog in het lepra  dorp wonen zijn gezond en zelf redzaam. Dit is een positieve ontwikkeling.


Bezoek blinden instituut voor vrouwen en jonge meisjes in Anantapur.

Samen met enkele belangstellenden heeft onze coördinator in  december 2017-2018 ook een  bezoek gebracht aan dit blindeninstituut voor vrouwen. Op dit blindeninstituut verblijven ongeveer 30 vrouwen. Ter plekke hebben wij een grote voorraad dagelijks voedsel en een nieuwjaars taart uitgedeeld. Dit instituut wordt beheerd door een ouder echtpaar waarvan de vrouw gehandicapt en haar man blind is. Met hulp van hun twee kleinkinderen runnen zij dit blinden instituut in Anantapur. Wij zouden het leuk vinden om door middel van donaties hen voort te kunnen helpen de komende jaren.


Reisverslag januari  2020 van het bezoek aan het kindertehuis Happy Child Home in Puttaparthi

Dit project wordt, via de Connecting Hearts, vanuit Nederland gesponsord door De Stichting de Zutphense Hand, de Stichting SKKB  te Eerbeek, de Stichting de Jacobushoeve te Vessum en de Stichting Thuisfront Braem. Ook het Sathya Sai Centrum Arnhem heeft een donatie gedaan voor het in aanbouw zijnde nieuwe kindertehuis. Verder hebben  enkele particuliere gevers een geldelijke bijdrage gedaan. Allen heel hartelijk dank namens de kinderen van Happy Home Trust!! Dit jaar 2020 heeft Elisabeth als coördinator van de Stichting Connecting Hearts Happy Home bezocht. Het nieuwe kindertehuis is reeds in aanbouw en zal 1 juni 2020 officieel in gebruik genomen worden. Het laatste nieuws betreffende de kinderen: Er verblijven momenteel 45 kinderen in de leeftijd van 3 - 20 jaar.

Bijna alle kinderen gaan naar school, waarvan enkele  naar de Internationale school. De meeste kinderen gaan naar een Engelstalige school. Vijf oudere kinderen gaan naar College in Mysore om verder te studeren. De kinderen doen enorm hun best en zijn heel dankbaar en blij met alles.

Connecting Hearts sponsort in de naaste omgeving van het kindertehuis een aantal andere kleine projecten o.a. een naaischooltje en een muziekschooltje (zie http://www.swarajhari.org) waardoor de aan de oudste kinderen van Happy Child Home de mogelijkheid geboden wordt om daar gratis les te krijgen.


Bezoek Parivarthana School voor dove en mentaal/fysiek gehandicapte weeskinderen.

Vorig jaar 2018 is er een afgevaardigde van de Connecting Hearts afgereisd naar Gunthur om de dovenschool een onverwacht bezoek te brengen en hen te verblijden met dekens, schoenen, handdoeken, schooluniformen enz.

Uit dankbaarheid voor alles voerden de kinderen prachtige dansen uit op de trilling van muziek en op aanwijzing van de leerkracht. Geen van de kinderen kan deze muziek horen, maar ze ontvangen de trilling hiervan wel. De blijheid straalde van hun gezichten af.

Voor deze school zijn er het jaar in 2016 enkele donaties binnen gekomen om op het bestaande, door Connecting hearts gesponsorde schoolgebouw, een tweede verdieping te kunnen plaatsen met extra lokalen. Deze donaties zijn van Stichting Braem en Stichting de Zutphense Hand en enkele particulieren. Een impressie van de bouw van de tweede verdieping is te zien op onderstaande foto en in de daar onderstaande video:


Na onze jarenlange ondersteuning van deze dovenschool kunnen wij nu zeggen dat het een prachtig project is voor 70 dove, geestelijk gehandicapte weeskinderen. Donaties blijven van harte welkom om deze kinderen in de toekomst te kunnen blijven helpen.


Nieuws over de Tailoring School te Puttaparthi

De stichting Connecting Hearts ging in overleg met Monica Müller (Monica is de coördinator van een Duitse stichting) over het samen delen van de kosten voor het nieuwe schooltje. Afgesproken is dat Monica de huur van het schooltje betaalt en de Connecting Hearts het jaarsalaris van de leerkracht,  en een kleine verbouwing en reparaties van de naaimachines.

Ook de Stichting De Zutphense Hand, de Stichting Kinderkleding Beurs Eerbeek, de Aktie Hongerpot Eerbeek, de Jacobushoeve te Vessem en enkele particulieren ondersteunen het naaischooltje. Inmiddels is dit project een groot succes geworden door de leiding van de lerares Bargavi die zich voor de volle honderd procent inzet om 35 vrouwen 6 dagen per week met veel plezier te begeleiden.

De nieuwe locatie heeft er een toilet een wasbak een tekentafel- wandkasten en meerdere machines bij gekregen, verder is er een stenen vloer aangelegd en is alles opgeschilderd in de kleuren oranje geel. Verder zijn er in de naaste arme kleine dorpjes nog 6 naaimachines aan leraressen overhandigd en ingewijd.


Samenwerking met de Stichting Kinder Kleding Beurs Eerbeek

Van de stichting SKKB heeft Connecting Hearts voor de kinderen in India prachtige kinderkleertjes gekregen en al vele jaren donaties mogen ontvangen voor onze verschillende projecten. Dit jaar 2019 hebben wij een extra donatie mogen ontvangen voor nieuwe naaimachines.

Zie ook http://www.skkb.nl/


Samenwerking met de Stichting de "Zutphense Hand"

Connecting Hearts wil alle vrijwilligers werkzaam bij de stichting de "Zuphense Hand" bedanken voor hun inzet. Via de vele donaties van deze stichting hebben wij afgelopen jaren veel tot stand kunnen brengen in India. Hiervoor onze hartelijke dank.

Zie ook http://www.kringloopwinkel-hand.nl/


Samenwerking met de Stichting Jacobushoeve

Via St Jacobushoeve hebben wij donaties ontvangen via bemiddeling door de vrijwilligers van de Jacobushoeve voor het naaischooltje in Puttaparthi en het weeshuis Happy Child home te Puttaparthi en de dovenschool in Gunthur in India. Hiervoor onze hartelijke dank.

Zie ook  http://www.jacobushoeve.nl/


De bovenbouw van de nieuwe Parivarthana School is inmiddels (2017) klaar

Samenwerking met  de Stichting Thuisfront Braem

Deze stichting Braem heeft mede de bovenbouw van de Parivarthana school mogelijk gemaakt door een donatie in 2019. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Zie ook  http://www.thuisfrontbraem.nl/


Samenwerking met vrienden en bekenden

Connecting Hearts wil ook alle vrienden en bekenden die de stichting een warm hart toedragen bedanken voor hun bijdragen in de afgelopen tijd.


interview met Elisabeth Colenbrander  in Vrouw in de Regio.pdfLees hier het interview in “Vrouw IN DE REGIO”  van januari 2017 met als thema Dromen

In 2019 hebben we 5 nieuwe naaimachines aangekocht en de 5 oudere machines laten repareren en deze geschonken aan leerlingen. Dit jaar zijn er opnieuw 25 diploma’s uitgereikt aan de leerlingen. Hiermee biedt hun toekomst meer zekerheid. Het salaris voor Bargavi, de lerares, is voor dit jaar overgemaakt.

Baby Massages

Door jarenlange ervaring met massages kwam Elisabeth op het idee om de baby’s van de vrouwen van de naaischool bijeen te brengen en hen te leren hun kinderen liefdevol te masseren. Dit was een vreugdevol gebeuren dat plaats vond in het huis van Bargavi de naai lerares.

Dit prachtige nieuwe gebouw van Happy Home Trust heeft veel mogelijkheden voor de toekomst van de kinderen. Er zijn ruimtes voor de kleinere meisjes, voor de tieners en aparte afdeling voor de jongens. Ze zijn voorzien van douches en toiletten. Verder is er ook een kantoorruimte waar bijvoorbeeld dokters onderzoek mogelijk is, een eigen ruimte voor de manager zelf.

Er is ook een mooie eenvoudige keuken waar de moeders eten koken voor de kinderen.


O

Deze foto’s geven een indruk van het bezoek van Elisabeth aan Happy Home Trust waarbij  de oudere meisjes, jongens en  Ranjeetha Devi aanwezig zijn.