Sponsoring:

Connecting Hearts is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt kansarme kinderen en ouderen over de hele wereld, ongeacht nationaliteit, religie of afkomst, door middel van kleinschalige projecten, te voorzien in hun primaire levensbehoeften met inbegrip van onderwijs.

De stichting is in 1996 opgericht naar aanleiding van een reis door India van Elisabeth Colenbrander om te onderzoeken of ze in dit land daadwerkelijk hulp kon bieden. In de daaropvolgende jaren kwam ze tijdens haar reizen door India in contact met verschillende projecten, waarvan er op dit moment een aantal financieel worden ondersteund.


Hoofdpagina De Stichting Sponsoring Contact India Nieuws Gastenboek Folder Folder Kerkinactie Lepra Stichting NCDO Jacobushoeve Stichting H.A.N.D. Thuisfront Braem Wilde Ganzen SKKB

De Stichting Connecting Hearts


Het stichtingsbestuur van Connecting Hearts:

Voorzitter:     mevrouw G. Elisabeth Colenbrander (tevens oprichtster en coördinator)

Secretaris:    mevrouw Erna G.F.B. Schekman

Penningmeester:      de heer Wim van Hout.

Commissie van aanbeveling:

De heer dr. W.J.A.C Rademakers, Budel

Mevrouw Minush Peynenburg, Loon op Zand


De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 17143407.